MENÜ

MAKER

Eğitiminize yeni bir soluk katın..

MAKER

Maker ders müfredatında öğrencilerin temel programlama bilgilerini kullanarak, farklı kodlama platformlarında tecrübe kazanmasını ve kodlama alanında kendini geliştirmesini sağlamaktadır.


Başlangıç seviyesinde ilk dönem 10 haftalık programda, algoritma ile analitik düşünme ; akış şemaları ile algoritma ifadesi scratch’e giriş ; karekterin Move, Turn, Forever, if on edge bounce ve Set rotation set komutlarını ile hareket ettirilmesi; karakterin say komutu ile iletişim kuması ; klavyeden tuşlar ile karakteri hareket ettirebilme; koşullu komut tetiklemesi “If” komutu ile durum kontrolü , “Touching” komutu ile kod tetikleme, karakter yönünü tayin etme ; kullanıcıdan veri girişi istenmesi ve verinin işlenmesi ;“Ask” komutu ile veri girişinin sağlanması, “Answer” ile girilen verinin işlenmesi konuları öğrenilir.


İkinci dönemde 10 haftalık programda eğitim içeriği  temel elektronik devre elemanlarının tanıtılması ve Arduino setleri ile proje bazlı uygulamalar üzerine hazırlanmıştır. Öğrenciler eğitim sürecinin sonunda Arduino ile temel elektronik devre kontrolü yapabilecek seviyeye gelmesi planlanmaktadır.


Konularımız ,temel elektronik devre ve breadboard tanıtımı (Led ve direnç) ;elektronik bileşenlerin piller ile çalıştırılması ve breadboard üzerinde aktivite yapılması;arduino ve Writing programlama diline giriş ve Arduino ile bilgisayar bağlantısının yapılması ; örnek kodlamaların incelenmesi ve devresinin tasarlanması ; proje çalışması: Led, direnç ve breadboard kullanılarak proje tasarlanması ve uygulanması (5 led ile sıralı led yanmasının sağlanması); proje çalışması: Bar led kullanılarak proje tasarlanması ve uygulanması (Pil dolum animasyonunun led bar ile yapılması) ; potansiyometre ile Led bar kontrolü; internet ortamında Arduino kaynaklarına erişmesi ve devresini tasarlaması - Opsiyonel Proje: Araba park mesafesi uyarı sistemi yapımı (Yaklaşma mesafesine göre led barın yanması) 
 

MAKER
MAKER
MAKER
MAKER
MAKER