MENÜ

Eğitiminize yeni bir soluk katın..

STEM

STEM  (Science, Technology, Engineering, Math) atölyesi derslerimizde, öğrencilerimize yaratıcı ve eleştirel düşünme, iletişim ve takım olma gibi becerilerini kazanacakları ortamlar yaratarak  geleceğe hazır olmalarını öğretmeyi hedefliyoruz.


Bu süreçte yapılabilecek en doğru yöntemin disiplinler arası bağlantılar kurarak kendi bilgi ve becerilerini gerçek deneyimlerle harmanlamak olduğunu düşünüyoruz.


STEM   atölyeleri ile Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını harmanlıyoruz. Bu çalışmalarla öğrencilerin analitik düşünmelerini, birlikte çalışmalarını, öğrendiklerini güncel olaylarla ilişkilendirmelerini sağlıyoruz. 
 

STEM
STEM
STEM
STEM
STEM